No Image

Satria Baja Hitam Wanna Be!

Kalau jaman saya kecil dulu ada Satria Baja Hitam yang paling terkena sebagai acara tontonan heroik di Televisi.Nah Mari saya perkenalkan my real hero! “Satria ber-helm merah” hahaha or Satria Baja Hitam Wana Be!!!! Ini ceritanya Mr Big tadi kuwanti-wanti...
read more